Soča Kemp 2022


Soča nabízí mnoho možností pádlování pro všechny výkonnostní kategorie. V tomto kempu se poprvé začali  setkávat začátečníci a pokročilí na stejné řece, ale různých úsecích.Soča právě toto umožňuje. Střídá snadné úseky s těmi obtížnějšími až po velmi náročný katarakt pod Trnovem, který je pro ty nejlepší kajakáře.

Soča kemp pro začátečníky


Termín       16.6. - 19.6.

         15.9.-18.9.

Cena za kemp 5900,-

Cena za dopravu 2500,-

V základním kurzu uděláš první kroky na řece. Užiješ si celkem tři dny pádlování v úchvatné krajině Julských alp na vlídné vodě. Obtížnost nepřesáhne WW 1-2. Dobré a hluboké vracáky nahradí slalomový kanál a první kroky na vodě budou o mnoho snažší. Večer si prohlédnete opravdu obtížnou vodu a uvidíte, co vás čeká při dalších krocích k expertnímu pádlování.

Budeme trénovat tři dny na Soče a spát v kempu v Trnovo ob Soči.


Soča kemp pro pokročilé

Náročnost kempu: 3

Termín 16.6. - 19.6.

              15.9.-18.9.

Cena za kemp 5900,-

Cena za dopravu 2500,-


Střední a pokročilý kurz Ti dá jistotu v pohybu po obtížnějších řekách. Postupně se bude zvyšovat jak obtížnost řeky tak nároky na kajakáře. Naučíš se číst obtížnou technickou vodu, plánovat optimální trasu a zdokonalíš se ve sjíždění stupňů. Obtížnost se přiblíží k WW 4. Zkušení instruktoři Tě povedou krok za krokem jedním z nejlepších tréninkových terénů v Alpách. Smaragdová voda Soči Ti dodá sebedůvěru a odjedete plní nových zkušeností i technických dovedností. Po tréninku následuje video rozbor.

Budeme trénovat tři dny na Soče a spát v kempu v Trnovo ob Soči.

Speciální Soča kemp - Trénink dětí na divoké vodě

Náročnost kempu: 2-3

Termín  12.7.-17.7.

Cena za kemp 6900,-

Cena za dopravu 2500,-

Kurz je určen pro vedoucí dětských vodáckých oddílů. Cílem kurzu je komplexní pohled na problematiku tréninku a bezpečnosti kategorie dětí ve věku 8-14 na řekách a jejich okolí. Výuka je rozdělena do metodických celků, které respektují věk dětí i náročnost terénu, v němž se budou pohybovat.

Kurz probíhá na řece Soča ve Slovinsku a jejím okolí. Výuka probíhá praktickou formou, kdy teoretická část se střídá s praktickým nácvikem a realistickou simulací. Frekventanti jsou tak opakovaně konfrontováni s probíranými tématy a dochází k jejich fixaci nejprve na teoretické bázi, následně praktickým nácvikem a poté i "v akci".

Každý den má jedno, jasně definované téma. které pečlivě probereme a provážeme s dříve probíranou látkou tak, aby praktický dosah byl co nejefektivnější. Výuka probíhá jak formou přednášek, tak i nečekaných vstupů během pádlování, nebo neformálních seminářů, kde dostávají účastníci maximální prostor k diskusi.

Doba trvání je pět dní, plně si uvědomujeme, že frekventanti potřebují určitý čas na "vstřebání" nových vědomostí, proto budou zařazeny i odpočinkovější dny s možností výletu za krásami Slovinska. I tak je nutno podotknout, že kurz je náročný nejen po stránce fyzické, ale i psychické a účastníci by měli být zdravotně naprosto v pořádku.


Budeme trénovat pět dní na Soče a spát v kempu v Trnovo ob Soči.