Salza Kemp

Víkendový kemp na velmi rozmanité štýrské řece Salze je připraven pro začátečníky i středně pokročilé. Budeme pádlovat ve skupinách po šesti, každá ve své úrovni. Pro každou skupinu jsou připraveni dva instruktoři.

Salza nabízí vynikající trékinkové terény, je dobře dostupná a vodní stavy jsou příznivé po celý rok. Doposud jsme absolvovali více než dvacet kempů za rozmanitých vodních stavů a vždy jsme pádlovali na bezpečném terénu.

Program je rozdělen do dvou bloků dopolední 9:00-12:00 a odpolední 14:00-17:00

Základní kurz

Sobota:

- Základy bezpečného pohybu na řece

- Jízda na klidné vodě

- Plavání v tekoucí vodě

Neděle

- Jízda na mírně tekoucí vodě

- Jízda ve vlnách

- Základy první pomoci

Střední kurz

Sobota:

- Bezpečný pohyb na řece a okolí

- Jízda v proudu a ve vlnách

- Plavání v tekoucí vodě, samozáchrana

Neděle:

- Jízda v obtížnější vodě

- Nácvik výběru správné trasy sjezdu, rozpoznání nebezpečných míst na řece

- Zdokonalení v ekymáckém obratu

- Základy první pomoci

Cena  2990 ,- 

nezahrnuje: 

Půjčení vybavení, ubytování, dopravu osob, stravu, pojištění (doporučujeme uzavřít pojištění zahrnující sjezd divoké vody obtížnosti až WW III) a nic, co není uvedeno.


Fotky z minulých akcí můžete nalézt zde.

Maximální počet účastníků je 9.

Těšíme se na vás!

Program může být při nepříznivých podmínkách adekvátně upraven.

Akce se řídí smluvními podmínkami, přihlášení na akci znamená, že jste s nimi seznámeni a že s nimi souhlasíte.

Termíny a přihláška