Jaký zvolit kemp?

Posuzovat obtížnost divoké vody i tréninku není snadné. Následující přehled by Ti měl pomoci se zorientovat, jak náročný kemp bude, jak bys na něj měl být připraven a co se na něm naučíš.

1. úroveň:  Začínáme na klidné vodě

Tréninky probíhají na klidné vodě v bazénu nebo na Svratce před vodáckým centrem Water Element. K dispozici jsou sprchy a šatny, veškeré vybavení je připraveno na místě a je zahrnuto do ceny vstupu. Trénink začátečníků není fyzicky náročný, trénink pokročilých je obtížnější.

Zkušenosti : plavec

Vybavení: sportovní funkční oblečení

Cíl: osvojit si základy jízdy na klidné vodě a eskymácký obrat

Kam jet:  eskymování, pravidelné pádlování pro začátečníky

2.úroveň: První vlny

Trénink pro úplné začátečníky na divoké vodě. Vodní terén je jednoduchý a bezpečný. Počítá se s tím, že můžeš často plavat, vybírám proto snadné řeky a lehké slalomové dráhy. Spíme v kempu poblíž místa tréninku. Cílem je rozvíjet stabilitu v kajaku a naučit se základy jízdy na tekoucí vodě.

Zkušenosti :

 • rovná jízda na klidné vodě

Vybavení: 

 • sportovní funkční oblečení
 • bunda a neoprén kryjící celé tělo
 • helma, vesta
 • loď se dvěma vaky, špricdeka a pádlo
Cíl:
 • stabilita v mírných peřejích
 • nájezd do proudu, výjezd z proudu
 • jízda ve vlnách
 • seznámení s základní vodáckou terminologií
 • základy přijímání záchrany a sebezáchrany

3.úroveň: Pádlujeme!

Trénink probíhá na terénech do obtížnosti III-. Každý tréninkový den má určitý motiv, který rozvíjí specifické dovednosti potřebné pro zvládnutí těžké divoké vody. Můžeš se tak setkat s rozmanitými řekami po celé Evropě, střídají se úzké soutěsky s vodnatými řekami. Setkáš se s delšími peřejemi, snadnými stupni a na kanálech se budeš dostávat do jejich náročnějších partií. Kajakáři se učí fungovat jako ucelená skupina, předávat si informace a cvičí základy záchrany. Spíme v různých kempech a pádlujeme na různých řekách, většinou jsou dvě tréninkové jednotky za den.

Zkušenosti :

 • cíle druhé úrovně "První vlny"
 • eskymácký obrat na klidné vodě

Vybavení:

 • stejné jako pro druhou úroveň
 • vesta s bezpečnostním popruhem
 • házečka minimální délky 20m
 • lékárnička do lodě
Cíl:
 • orientace ve složitějším vodním terénu
 • základy prohlídky úseku
 • chytání méně komfortních vracáků
 • průjezdy těžších vln a válců
 • boof
 • komunikace a jízda ve skupině
 • rozpoznání nebezpečí na řece
 • schopnost základů záchrany a první pomoci na vodě

4. úroveň: Obtížná voda

Trénink probíhá na terénech do obtížnosti ww IV. Seznámíš se s většinou kajakářských klasik v Evropě. Je kladen důraz na precizní stopu v náročném terénu a schopnost jejího plánování. V tomto stupni  je nezbytné, aby měl kajakář již dostatek zkušeností z lehčích kempů a byl připraven nejen technicky, ale i psychicky. Do této kategorie spadá i kemp na kanále v Čuňovu, kde kombinace obtížné vody a tréninkových pokynů, vytváří nejtěžší kemp na kanále.

Zkušenosti :

 • cíle třetí úrovně "Pádlujeme"
 • jistý eskymácký obrat na divoké vodě
 • dobrá fyzická kondice
 • doporučeno je absolvování bezpečnostního víkendu na kanále

Vybavení:

 • stejné jako pro třetí úroveň
 • mobil v nepromokavém pouzdru
 • dutý popruh délky 6m, dvě šroubovací karabiny
 • nůž do vesty, 2 izofolie (ve vestě a v lodi)
 • pevné boty do kajaku
 • náhradní pádlo
Cíl: 
 • schopnost samostatného rozhodování na řece
 • jízda kontinuální náročnou vodou
 • schopnost vyrovnávat se s psychickým tlakem
 • umění poskytovat záchranu a první pomoc v obtížných podmínkách
 • schopnost pracovat s plánem B

5.úroveň: Náročná a krásná

Tato kategorie je určena pro kajakáře, kteří se chtějí posunout do míst, kde obtížnost řeky i úroveň rizika je daleko vyšší než v předchozích úrovních. Kajakář musí výborně zvládat jízdu na obtížnosti ww IV. Doporučuji, aby prošel pěti denním kempem "Bezpečnost a záchrana na Soči". Očekávej sevřené soutěsky, kontinuální peřeje na stupni IV+ - V-.  Skupina maximálně šesti kajakářů se sehrává nejprve na snadnější vodě, aby byli schopní prostoupit následně i náročné a krásné řeky

Zkušenosti :

 • cíle čtvrté úrovně stupně "Obtížná voda"
 • výborná fyzická kondice
 • povinný je kemp "Záchrana a bezpečnost na kanále"
 • absolvování aspoň jednoho kempu úrovně čtyři

Vybavení:

 • stejné jako pro čtvrtou úroveň
 • druhá házečka délky 25 m
 • doporučený je suchý oblek
Cíl: 
 • zdokonalit se v jízdě na náročné vodě
 • upevnit zásady spolupráce ve skupině
 • schopnost převzít vedení v krizové situaci


  Kam jet: Piemont kemp, Alpské řeky podzimní