Bezpečnost

Nikdy nemáš vše pod kontrolou, vždy zůstává zbytkové riziko...

Nelze jej úplně eliminovat...

Můžeš se jen snažit ho zmenšit!


Není to právě optimistický pohled na problematiku záchrany, přesto se lze pohybovat poměrně bezpečně po řece i kolem ní. Je potřeba mít co nejširší pohled na situaci a dokázat zvážit, co je a co není důležité. Žádný větší prušvih se nestal z čistého nebe, vždy mu předcházela delší či kratší řada chyb a špatných rozhodnutí.

Tato řada začíná doma, když plánuješ výlet a končí v okamžiku, kdy jsi bezpečně zpět. Bezpečnost na vodě jsou nepopulární rozhodnutí, kdy zrušíš pádlování v soutěsce, protože je nebezpečí bouřek a náhlé zvýšení průtoku může ohrozit skupinu. Zakážeš pádlovat nejlepšímu kamarádovi, protože včera dopíjel s místňáky pastis. Rozhodneš o přenášce místa, protože nemáš skupinu, která je schopna jej kvalitně zabezpečit. Nevezmeš nepřipravené kajakáře na pádlování. Drtivou většinu "Bezpečnosti" má na starosti ROZUM. Chladný úsudek a včasný krok zpátky zachrání nejvíce životů.

Jenže nemůžeme dělat jen kroky zpět, chceme jezdit náročné terény, a proto se musíme naučit zvážit, kdy je riziko snesitelné, kdy jej umíme snížit kvalitní záchranou a pokud se něco nepodaří i kvalitně poskytnutou první pomocí.

Tréninkem bezpečnosti se zabývám přes dvacet let a celou dobu hledám odpověď na otázku, co je to bezpečnost? Je to míra odpovědnosti? Strachu? Jsem přesvědčen, že je to schopnost zvážit míru rizika a moji ochotu jej podstoupit.

Před několika lety jsem vyřadil z programu Letních Alpských řek Lammerhofen, protože v něm bylo několik stromů (nad i pod hladinou). Soutěska byla kompletně sjízdná. Brněnský kajakář a závodník tehdy poznamenal, že jsem posranej protože furt jezdím jen s kajakovkou a nemám koule na trochu rizika. Šlo jen o úhel pohledu. U něj bylo riziko, že zaplave či udělá chybu zanedbatelné. U mojí skupiny bylo malé, ale nikoli zanedbatelné.

V roce 2016 jsem se rozhodl spojit své zkušenosti s bezpečností, osmi lety výuky první pomoci ve ZDRSEMu (kurz Vodák všem doporučuji!) a pádlování. Vznikl tak unikátní kurz Bezpečného pohybu na řece, který trvá pět dní a kromě mnoha praktických dovedností Ti ukáže, jak zvažovat míru rizika. Letos po šesté.

Jak kemp probíhá?

Celou dobu bydlíme v kempu Trnovo ob Soči, kde probíhají i přednášky a suché tréninky.

Ráno v deset se sejdeme na Rozcvičce a ranním cvičení, protože dobře připravený pohybový aparát je pro kvalitní výkon na vodě nezbytný

Mezi jedenáctou a dvanáctou bude teoretická přednáška shrnující hlavní témata dne.

V jednu sedáme na řeku a do šesti hodin večer trénujeme. Strídají se bloky záchrany, první pomoci, tréninku jízdy na řece a dalších motivů.

Mezi sedmou a osmou večerní je čas vyhrazený pro doplňující informace a diskusi.


Proč se táhnout na Soču a být tam pět dní?

Krátké kurzy na kanále nebo na hřišti u řeky jsou výborné pro seznámení s problematikou technické záchrany nebo první pomoci. Trénovat na řece, cítit vyčerpání, dělat rozhodnutí pod tlakem, teorii zkoušet ihned v praxi a zapomenout na civilní život, to jsou determinanty, které Tě naučí vážit riziko a adekvátně reagovat.

Cena za 5 dní tréninku a vzdělávání je 8900,-


Jaký dostanu certifikát?

Žádný! Tento kemp není pro sběratele certifikátů. Je pro kajakáře, kteří se chtějí rozvíjet dál a samostatně uvažovat o bezpečnosti na řece. O tomto kempu se psalo v magazínu Pádler a Slovenský skauting jej vybral jako bezpečnostní proškolení pro skautské vedoucí. Většina kajakářů se na kemp vrací, protože bezpečnost se na tiktoku nenaučíš.